22.10.2021

2021 YILI “GÖÇ VE ÇOCUK” TEMALI RESİM YARIŞMASI

Diyanet İşleri Başkanlığımızca  ülkemizde  bulunan  göçmenlerin  sahih  dini  bilgi  ile  aydınlatılması,  din hizmetlerinden  yeterli  düzeyde  istifade  edebilmeleri,  toplumumuz  ile  belirtilen  kesimin  sosyal uyumuna  katkı  sağlanması  amacıyla, “Göç ve Çocuk” temalı yarışma düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN AMACI

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet sunduğu kesimlerden biri olan göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın artırılmasına ve göçmenler ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunmak.

-Katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkan sunmak.

-Göç olgusundan en fazla etkilenen kesimlerden biri olan çocukların zihninde nasıl bir dünya tasavvuru olduğuna dikkat çekmek. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki belgeden ulaşabilirsiniz.